අහස් නිරීක්ෂණ කඳවුරක් හා තාරකා විද්‍යා වැඩමුළුවක් දියතලාව යුධ හමුදා කඳවුරේදී

ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ අනුග්‍රහයෙන් තාරකා විද්‍යා, අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණ විද්‍යා වැඩමුළුවක් හා අහස නිරීක්ෂණ කඳවුරක් දියතලාව යුද හමුදා පුහුණු කඳවුරේදී පසුගියදා පැවැත්විණි.

මෙම වැඩසටහන සඳහා තාරකා විද්‍යාව, අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණය, චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය ඇතුළත් දේශන හා නවීන දුරේක්ෂ ආධාරයෙන් සිදු කළ අහස් නිරීක්ෂණය ආදීය ඇතුළත් විය. මේ සඳහා ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සරාජ් ගුණසේකර, ඉන්දික මැදගංගොඩ, ජනක අඩස්සුරිය, සම්පත් මාරසිංහ, චින්තන විජයවර්ධන, කමල් පෙරේරා යන අයගේ සම්පත් දායකත්වය හිමි විය.

දියතලාව යුධ හමුදා කඳවුරහි පුහුණු කිරීම් භාර නිලධාරි කර්නල් ජනිත් බණ්ඩාර මහතා ප්‍රමුඛ යුධ හමුදා නිලධාරින්ගේ ආරාධනයෙන් පැවැත්වුණු මෙම වැඩමුළුව හා අහස් නිරීක්ෂණ කඳවුර සඳහා රටදැය වෙනුවෙන් සේවය කළ යුධ හමුදා  නිලධාරින් 300ක් පමණ සහභාගි වු අතර මෙය ඔවුන්ට නවමු අත්දැකීමක් ගෙන ඒමට සමත් විය.