පුස්තකාල සහ තොරතුරු

libraryDIV

විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වනු ලබන නවීන තාක්ෂණ පිලිබඳ ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනයේ පුස්තකාලය විදුලි සංදේශ තාක්ෂණය, ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය, තොරතුරු තාක්ෂණය, රොබෝ තාක්ෂණය, අභ්‍යාවකාශ තාක්ෂණය පිලිබඳව නවීනතම පොත් පත් එකතුවකින් සමන්විත වේ.

ඉහත විෂය ක්ෂේත්‍රයන්ට අදාල අත්පොත්, දත්ත පුස්තකාලය, ඉලෙක්ට්‍රොනික පුස්තකාලය (VHS, VCD, DVD, CD-ROM), නිෂ්පාදන මාර්ගෝපදේශක අත්පොත් (Product guidelines), Application notes, Design-oriented text books ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්, විශ්ව කෝෂ, නාමාවලි යනාදියෙන්ද එය සමන්විතය.

අන්තර්ජාලය හරහා පුස්තකාල මාර්ග ගත සුචියට (Online Catalogue), පිවිසීම තුලින් අවශ්‍යය අයෙකුට පුස්තකාලයේ ඇති පොත්පත් හා සඟරා පිලිබඳව තොරතුරු ලබා ගත හැක. (www.accimt.ac.lk)

පුස්තකාලයේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම මූලික වශයෙන් දෙවදෑරැම් ආකාර වේ.

  1. පුස්තකාල පුද්ගලික සාමාජිකත්වය

ඉහත විෂය ක්ෂේත්‍රයන් පිලිබඳව අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ කටයුතු කරනු ලබන සරසවි සිසුන් හා විද්‍යාර්ථීන්, ශාස්ත්‍රාඥයින්, උසස් පෙළ පාසල් සිසුන් ඉහත විෂය ක්ෂේත්‍රයන් හා බැඳි කර්මාන්ත හා රැකියා වල නියතු පුද්ගලයින්, මෙම ක්ෂේත්‍රයන් හා සබැඳි විශේෂ ඕනෑකමක් හා රුචිකත්වයක් දක්වන මහජනතාවටද මේ යටතේ සාමාජිකත්වය ලබාගත හැක. වාර්ෂික සාමාජික මුදල රු. 500/= කි.

  1. පුස්තකාල ආයතනික සාමාජිකත්වය

රාජ්‍යය හෝ පුද්ගලික අංශයේ ඉහත සඳහන් විෂයය ක්ෂේත්‍රයන් හා ආශ්‍රිත අදාල ඕනෑම ආයතනයකට පුස්තකාලයේ ආයතනික සාමාජිකත්වය ලබාගත හැක. මේ යටතේ අදාල ආයතනයේ නම් කරන ලද පාඨකයින් 5 දෙනෙකුට සාමාජිකත්වය ලබාගත හැක. පුස්තකාල ආයතනයක සාමාජිකත්වය සඳහා වාර්ෂිකව රු. 2000/= ක මුදලක් අය කෙරේ.

පුස්තකාලය විසින් පුද්ගලික හා ආයතනික සාමාජිකයන්හට සලසනු ලබන විශේෂ පහසුකම්

  • පොත් විමර්ශනය කිරීමේ පහසුකම්.
  • ඡායා පිටපත් හා ස්කෑනින් පහසුකම් (මේ සඳහා පමණක් ඉතා සාධාරණ මුදලක් අය කෙරේ).
  • අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වීමේ පහසුකම් (Internet Cafe).
  • ඉලෙක්ට්‍රොනික පුස්තකාලය පරිශීලනය කිරීමේ පහසුකම් (VHS, VCDs, DVDs).
  • CD – ROM දත්ත පදනම් වලට ප්‍රවේශවීමේ පහසුකම්.
  • ප්‍රවර්ථන සම්ප්‍රජානන සේවාව (Current Awareness Services) මඟින් විද්‍යුත් තැපැල් මඟින් පුස්තකාලයට ලැබෙන නව පොත්පත් පිලිබඳව තොරතුරු ලබාගත හැක.
  • “ආතර් සී. ක්ලාක් ගැලරිය” නැරඹීමේ පහසුකම.

පුස්තකාලය විවෘතව ඇති වේලාවන්

සතියේ වැඩ කරන දිනවල (සඳුදා සිට සිකුරාදා) පෙ. ව. 8.30 සිට ප. ව. 4.15 දක්වා

විමසීම්              –

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක (පුස්තකාල සේවා)
නවීන තාක්ෂණ පිලිබඳ ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනය, කටුබැද්ද, මොරටුව.
දුරකථන අංක :  2650839 (ඍජු)
2650569 / 2650838
විද්‍යුත් තැපෑල :  preethi.liyanage@gmail.com