ජාතික ජල රොකට් තරගාවලිය-2018 සඳහා වැඩමුළුවක්

ජාතික ජල රොකට් තරගාවලිය-2018 සඳහා වැඩමුළුවක්

ආසියා -ශාන්තිකර කලාපීය අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණ සංසදය  වාර්ෂික සංවිධානය කරන ජල රොකට් තරඟාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් තරඟකරුවන් ඉදිරිපත් කිරිම සඳහා වන
Read More
පැළ සිටුවීමේ වැඩසටහන ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය

පැළ සිටුවීමේ වැඩසටහන ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය

ලෝක පරිසර දිනය ජුනි මස 05  වන දිනට යෙදෙන අතර ඒ නිමිත්තෙන් ආතර් සී ක්ලාක් ආයතන පරිශ්‍රයේ සිදු කළ පැළ
Read More
ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සුබසාධක සමිතිය සංවිධානය කළ ලේ දන්දීමේ පින්කමක්
Images of Total Lunar Eclipse – 31 January 2018

Images of Total Lunar Eclipse – 31 January 2018

The total lunar eclipse, 31 January 2018, was observed at Arthur C Clarke Institute. Due to heavy cloud cover, the
Read More
ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් මහතාගේ ඡායාරුපයක් නිරාවරණය කිරීම

ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් මහතාගේ ඡායාරුපයක් නිරාවරණය කිරීම

සුප්‍රසිද්ධ නිර්මාණ ශිල්පී නිහාල් සඟබෝ ඩයස් විසින් සිතුවම් කරන ලද  ශ්‍රී ලංකාභිමාන්‍ය ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් මැතිදුන්ගේ රුවෙහි ප්‍රතිමුර්තියක් නිරාවරණය
Read More
මියුරු ගී සැදෑව 2017

මියුරු ගී සැදෑව 2017

ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සුභසාධක සමිතිය විසින් සංවිධානය කළ මහා කළා මංගල්‍යය මියුරු ගී සැදෑව 2017 හි අවස්ථා කිහිපයක් මෙහි
Read More
2018 වැඩ වසර ඇරඹීම..

2018 වැඩ වසර ඇරඹීම..

Read More
Launching of The Science Fiction “ The Last Apple”

Launching of The Science Fiction “ The Last Apple”

Launching of The Science Fiction “ The Last Apple”  written by Pro. P.A.De Silva on 100 th Birth Anniversary of
Read More
Research & DevelopmentIndustrial ServicesTraining ProgramsSpace Technology Forum
Products & SolutionsCalibrationContinuing Professional DevelopmentProjects
Application ResearchTest & Measurement
Light Measurement Facility
Intermediate & BasicResources
Basic ResearchHardware RecoveryVidatha WorkshopsStakeholders
Software SolutionsOther Workshops