සේනා දළඹු හානිය සොයාගැනීමට චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණයේ සහාය

සේනා දළඹු හානිය සොයාගැනීමට චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණයේ සහාය

Download this Article   
Read More
2019 වසර රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීම

2019 වසර රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීම

2019 වර්ෂයේ රාජකාරී කටයුතු ඇරඹීම වෙනුවෙන් පැවැත්වුණු  විශේෂ වැඩසටහන සභාපතිතුමාගේ සහ වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019 ජනවාරි 01
Read More
තාරකා විද්‍යා  වැඩමුළුව  – 2018

තාරකා විද්‍යා වැඩමුළුව – 2018

නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ තාරකා විද්‍යා අංශය මඟින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන තාරකා විද්‍යා වැඩමුළුව මෙවර 2018 දෙසැම්බර්
Read More
S & T 70 විද්‍යා හා තාක්ෂණ අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය

S & T 70 විද්‍යා හා තාක්ෂණ අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය

ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගමයේ 74 වන සැසි වාරයට සමගාමීව පාසල් සිසුන් සහ මහජනතාව සදහා වන“ S & T 70 විද්‍යා
Read More
සිංගප්පුරුවේ පැවති 14 වන ජල රොකට් තරඟාවලියේ ජය ශ්‍රී ලාංකාවට
කොළඹදී පවැත් වුණු විසිතුන් වන ජාත්‍යාන්තර තාරකා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගය

කොළඹදී පවැත් වුණු විසිතුන් වන ජාත්‍යාන්තර තාරකා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගය

ශ්‍රී ලංකාවේ 70 වන නිදහස් සැමරුම කේන්ද්‍රකර ගනිමින් මෙම  වසරේ (වසර 2018) ජාත්‍යාන්තර තාරකා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගය, ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන
Read More
14 වන  ජල රොකට් තරඟාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලාංකා කණ්ඩායම  සිංගප්පුරුව බලා පිටත්ව යයි.

14 වන ජල රොකට් තරඟාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලාංකා කණ්ඩායම සිංගප්පුරුව බලා පිටත්ව යයි.

2018 වර්ෂයේ නොවැම්බර් 02 සහ 03 දින සිගප්පුරුවේ පැවැත්වෙන 14 වන ආසියා  ශාන්තිකර කලාපිය( APRSAF) ජාත්‍යන්තර ජල රොකට් තරඟයට තේරී
Read More
TECHNO SRI LANKA 2018 EXHIBITION AT BMICH

TECHNO SRI LANKA 2018 EXHIBITION AT BMICH

Read More
Research & DevelopmentIndustrial ServicesTraining ProgramsSpace Technology Forum
Products & SolutionsCalibrationContinuing Professional DevelopmentProjects
Application ResearchTest & Measurement
Light Measurement Facility
Intermediate & BasicResources
Basic ResearchHardware RecoveryVidatha WorkshopsStakeholders
Software SolutionsOther Workshops