සිංගප්පුරුවේ පැවති 14 වන ජල රොකට් තරඟාවලියේ ජය ශ්‍රී ලාංකාවට
කොළඹදී පවැත් වුණු විසිතුන් වන ජාත්‍යාන්තර තාරකා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගය

කොළඹදී පවැත් වුණු විසිතුන් වන ජාත්‍යාන්තර තාරකා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගය

ශ්‍රී ලංකාවේ 70 වන නිදහස් සැමරුම කේන්ද්‍රකර ගනිමින් මෙම  වසරේ (වසර 2018) ජාත්‍යාන්තර තාරකා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගය, ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන
Read More
14 වන  ජල රොකට් තරඟාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලාංකා කණ්ඩායම  සිංගප්පුරුව බලා පිටත්ව යයි.

14 වන ජල රොකට් තරඟාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලාංකා කණ්ඩායම සිංගප්පුරුව බලා පිටත්ව යයි.

2018 වර්ෂයේ නොවැම්බර් 02 සහ 03 දින සිගප්පුරුවේ පැවැත්වෙන 14 වන ආසියා  ශාන්තිකර කලාපිය( APRSAF) ජාත්‍යන්තර ජල රොකට් තරඟයට තේරී
Read More
TECHNO SRI LANKA 2018 EXHIBITION AT BMICH

TECHNO SRI LANKA 2018 EXHIBITION AT BMICH

Read More
2018 Get together

2018 Get together

Read More
Mars closet approach on 31st July, 2018

Mars closet approach on 31st July, 2018

Read More
21 වන සියවසේ දිර්ඝතම චන්ද්‍රග්‍රහණය නිරීක්ෂණය කිරීම තන්තිරිමලේදී.

21 වන සියවසේ දිර්ඝතම චන්ද්‍රග්‍රහණය නිරීක්ෂණය කිරීම තන්තිරිමලේදී.

පූර්ණ චන්ද්‍රග්‍රහණයක්, නැරඹීමේ විරල අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට 2018 ජුලි මස 27 වන පොහෝ දින වූදා වු අතර එය රා.ත්‍රී
Read More
Progression of the Total Lunar Eclipse on 27th July, 2018 as observed by ACCIMT in Thanthirimale area, Sri Lanka

Progression of the Total Lunar Eclipse on 27th July, 2018 as observed by ACCIMT in Thanthirimale area, Sri Lanka

Zoom image Click to download the image
Read More
Research & DevelopmentIndustrial ServicesTraining ProgramsSpace Technology Forum
Products & SolutionsCalibrationContinuing Professional DevelopmentProjects
Application ResearchTest & Measurement
Light Measurement Facility
Intermediate & BasicResources
Basic ResearchHardware RecoveryVidatha WorkshopsStakeholders
Software SolutionsOther Workshops