2017 ජනවාරි මස 12 වන දුරුතු පොහෝ දින සිකුරු ග්‍රහයා දීප්තිමත්ව නිරීක්ෂණය වේ

අප සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ සුර්යයාගේ සිට දෙවැනි ස්ථානයේ පිහිටන සිකුරු ග්‍රහයා මෙම දිනවල බටහිර අහසේ දීප්තිමත් තරුවක් ලෙස දැකගත හැකිවේ.

අහස නිරීක්ෂණයට පහසු වන පරිදි අප සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ග්‍රහලෝක අට අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ග්‍රහලෝක වශයෙන් නිරීක්ෂණයේ පහසුව තකා තාරකා විද්‍යාඥයින් වෙන්කොට දක්වනු ලැබේ. ඒ අනුව අභ්‍යන්තර ග්‍රහලෝකයක් ලෙස සැලකෙන  සිකුරු ග්‍රහලෝකය  පියවි ඇසින් නිරීක්ෂණය කළ හැකි වන්නේ සවස් කාලයේ ඉරබටු තරුව ලෙස බටහිර අහසේත්, අළුයම් කාලයේ උදා තරුව , පහන් තරුව ලෙස නැගෙනහිර අහසේත් දර්ශනය වේ.

 සුර්යයා වටා ගමන් ගන්නා පථය අනුව, පෘථිවිවාසීන්ට සිකුරු ග්‍රහලෝකය නිරීක්ෂණය වන්නේ සඳ මෙන් කලාප වශයෙන් වන අතර 2017 ජනවාරි මස 12   වන දුරුතු පොහෝ දින සිකුරු  ග්‍රහලෝකයට පතිත වන සුර්යාලෝකය වැඩි ප්‍රතිශතයක් පෘථිවිවාසීන්ට නිරීක්ෂණය කරන්නට ලැබෙන නිසා  වෙනදාට වඩා දීප්තිමත්ව සිකුරු ග්‍රහලෝකය දිස්වේ.

සිකුරු ග්‍රහලෝකය මෙදින අහසේ උදෑසන 9.30 පමණ සිට නිරීක්ෂණය කළ හැකි වන සේ අහසේ පිහිටන අතර එය දර්ශනය නොවන්නේ සුර්යාලෝකය නිසා ය. සිකුරු ග්‍රහලෝකය ප.ව 6.45 ට පමණ බටහිර ක්ෂිතිජයේ   430 ඉහල අහසේ ඉරබටු තරුව ලෙස  දීප්තිමත්ව දැකගත හැකි වන අතර එදින රාත්‍රී 9.30 පමණ වන තෙක් නිරීක්ෂණය කල හැකිවේ.

මෙම කාලයේ  සුර්යයා හා සිකුරු අතර පරතරය 47 0 ක් පමණ වන අතර මාර්තු 25 පමණ තෙක් සිකුරු ග්‍රහලෝකය මෙලෙස බටහිර අහසේ දැකගත හැකිවේ. මාර්තු වලින් පසු සිකුරු ග්‍රහයා නැගෙනහිර අහසේ  හිරු නැගීමට ප්‍රථම උදා තරුව, පහන් තරුව ලෙස දිස්වේ.

තාරකා විද්‍යා අංශය, ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය.

Sikuru