ජෙමිනිඩ්ස් උල්කාපාත වර්ෂාව

උල්කාපාත උපත    : 3200 පයිතොන් ග්‍රහකය ( මෙම ග්‍රහකයේ ගමන් පථය හරහා පෘථිවිය ගමන් කිරීම)

තාරකා රාශිය           :  මිථුන තාරකා රාශිය

නැරඹිය හැකි වකවානුව : 2016 දෙසැම්බර් 4- දෙසැම්බර් 17

උපරිමය                              : 2016 දෙසැම්බර් 13 රාත්‍රියේ සිට 14 පාන්දර දක්වා

උල්කාපාත වේගය            : තත්පරයට සැතපුම් 22 ( කිලෝ මීටර් 35) පමණ

සටහන     :  2016 දෙසැම්බර් 13 වන දින පසළොස්වක පොහෝදිනයක් බැවින් එදින රාත්‍රියේ සිට පසුදා පහන් වන තුරු මෙම උල්කාපාත වර්ෂාව නැරඹීමට හඳ එළිය බාධාවක් විය හැක.