ගුරු උපදේශකවරුන් සඳහා තාරකා විද්‍යා වැඩමුළුවක්

ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය මගින් සංවිධානය කල ගුරු උපදේශකවරුන් සඳහා තාරකා විද්‍යා වැඩමුළුවක් සැප්තැම්බර් 23 දා ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේදී පැවැත්විණි.

ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය, ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රමුඛ ආයතනයා ලෙස කැපී පෙනෙන මෙහෙයක් ඉටු කරමින් පවතින අතර විශේෂයෙන් චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය රටට හඳුන්වා දීම ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ලෙස හඳුන්වාදිය හැකි වේ. අනාගතයේදී විද්‍යාව සහ තාක්ෂනා ක්ෂේත්‍ර වලට අවශ්‍ය වන අවා සම්පත් කෙරෙහිද නිරතුරුව අවධානය යොමු කරමින් ඒ සඳහා රටට අවැසි පර්යේෂණ වලට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින්  විද්‍යා අධ්‍යාපනය කෙරෙහිද යම් දායකත්වයක් ලබා දීමේ අරමුණින් මෙම තාරකා වැඩමුළුව සංවිධානය කල අතර පාසල් ගුරුවරුන් හරහා නිවැරදි න්‍යායික හා ප්‍රායෝගික දැනුම පාසල් දරුවන් වෙතා රැගෙන යාම මෙහි අරමුණ වේ. සැප්තැම්බර් 23 වන දින ගුරු උපදේශකවරුන් සඳහා තාරකා විද්‍යා දැනුම ලබා දීමේ වැඩසටහන ආයතනයේදී පැවැත්විණි. මේ සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයට අනුබද්ධ ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් 9 නියෝජනය වන පරිදි ගුරු උපදේශකවරුන් 40 ක් පමණ සහභාගී වූ අතර ඔවුන් සඳහා දේශන , ප්‍රායෝගික යෙදීම් මෙන්ම දුරේක්ෂය ආධාරයෙන් රාත්‍රී අහස නිරීක්ෂණ කඳවුරක් පැවැත්විණි.

ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ  තාරකා විද්‍යා උපදේශක මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න සහ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සරාජ් ගුණසේකර, ඉන්දික මැදගංගොඩ, ජනක අඩස්සුරිය යන පර්යේෂණ විද්‍යාඥයින් මෙම තාරකා විද්‍යා වැඩමුළුව සඳහා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලදී.