සුර්ය වීථි ලාම්පුව සහ දැකුම්කලු ආරෝපණ පාලකය

මෙම සුර්ය වීථි ලාම්පුව සුර්ය පැනලයකින්,ගබඩා කල හැකි බැටරියකින්, ආරෝපණ පාලකයකින්සහා සුදු පති LED වලින් සමන්විත වේ.මෙම සුදු පැහැති LED දැනට වෙළඳපොලේ ඇති හොඳම CFL බල්බ වලින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පවා මැඩගෙන සිටින ඉතා විශ්වාසදායී ලෙස ඉදිරියෙන්ම සිටියි. මෙම සුදු පැහැති LED වල ආයු කාලය වසර 10ක් පමණ වේ.මෙම සුර්ය වීථි ලාම්පුව ඕනෑම ස්ථානයක පහසුවෙන් සහ ඉක්මනින් සේවයේ යෙදවිය හැකිය.විශ්වාසදායී ආරෝපණ පාලකය නිසා ඉතා අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයන්හිදී පවා වීථි ආලෝකනයේ ඇනහිටීම් සිදු වන්නේ නැත. ආරෝපණ පාලකය සුර්ය පැනලයන් තුලින් බැටරිය වෙත එන වෝල්ටීයතාවය සහ  විදුලිය ක්‍රමවත්ව පවත්වාගෙන යනු ලබයි.සුර්ය පැනලය බැටරියේ වොල්ටීයතවයට වඩා වැඩි වෝල්ටීයතාවය  නිවා දමනු ලබයි, එවැනි ක්‍රමවත්බවක් (නියාමනයක්) නොමැති නම් අධි අරෝපනයේ දී බැටරියට හානි සිදුවිය හැකිය.පැනල මගින් ග්‍රහණය කර ගන්න සුර්ය ශක්තිය බැටරි තුළ ගබඩා කරනු ලබයි. මෙම පද්ධතිය ග්‍රහණය කර ගැනීමේ සහ ගබඩා  කර ගැනීමේ කාර්යක්ෂමතාවය  රඳා පවතින්නෙ පැනලයන්හි සහ බැටරි වල ක්‍රියාකාරීත්වය මතය.බැටරිය ආරෝපණය කිරීමට සුර්ය පැනල මගින් උපරිම බලය ලබා ගැනීම සඳහා කාර්යක්ෂම ආරෝපණ පාලකයක් අවශ්‍ය වේ. එම අවස්ථාවේදී ආරෝපණ පාලකය උසස් ආරක්ෂාවක් සහ ආයු කාලයක් බැටරියට ලබා දීමෙන් එයට හානි සිදු වීම වැළක්විය යුතුය. මෙම ආරෝපණ පාලකය අධි වෝල්ටීය ආරක්ෂාවට අමතරව සුර්ය පැනල වලින් උපරිම බලය ලබා ගැනීම සඳහා සංවර්ධනය කර ඇත. තවත් වැදගත් කරුණක් නම් ස්වයන්ක්‍රීයව වීථි ලාම්පුවේ  ස්විචය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහා ක්‍රියා විරහිත කිරීමයි.

ආලෝකවත් වන කාලය සහ ලුමනය පාරිභෝගිකයන්ගේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහ බැටරියේ උපස්ථ වීම (පිටුවහල) මත සකස් කල හැකිය.

සුදු පැහැති LED වල ප්‍රතිලාභය නම්  එය සතුව ඉහළ දීප්තියක් සහිත  වසර 10ක ආයු කාලයක් පැවතීමයි. එසේම සුදු පති LED සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ  12 V DC පමණක් ය. එමනිසා ලාම්පුව බැටරියෙන් ඍජුවම ආලෝකවත් කල හැකිය.

ලක්ෂණ

  • සුර්ය පැනල : 25/40 /50 W
  • බැටරිය : 12 V 35AH (කෙසේ වෙතත් සේවාදායකයාගේ අවශ්‍යතාවය මත රඳා පවතී.)
  • DC බලශක්තිය සුරැකීමේ ලාම්පුව : 12v (වොට් ප්‍රමාණය දායකයාගේ අවශ්‍යතාවය මත තීරණය වේ.)
  • ආරෝපණ පාලකය : MPPT
  • ආලෝක ප්‍රභවය : සුදු පැහැති LED
  • රැහැන් රහිත, ආරක්ෂිත, ස්ථාපනය කිරීමට පහසු, නඩත්තු කටයුතු වලින් නිදහස්, පරිසර හිතකාමී වේ.
  • විදුලි බිල්ල ඒමට අවශ්‍ය නොවේ.
  • දිගු ආයු කාලයක් සහිත LED වසර 10 ට වඩා නඩත්තු කටයුතු කටයුතු වලින් නිදහස් වේ.
  • වීථි ආලෝකකරණ සඳහා විද්‍යුත් ප්‍රභවය ලෙස LED භාවිත කිරීම

solarstreet