“ද ලාස්ට් ඇපල් ” (The Last Apple) විද්‍යා ප්‍රබන්ධය එළි දැක්වීම

ආතර් සී ක්ලාක්  ශ්‍රීමතාණන්ගේ සියවන ජන්ම ශත සංවත්සරයට සමගාමීව  “ද ලාස්ට් ඇපල් ” (The Last Apple) විද්‍යා ප්‍රබන්ධය එළි දැක්වීම ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේදී…..

 

 ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් මහතාගේ සියවන (100) ජන්ම දිනය 2017 දෙසැම්බර් 16 දිනට යෙදී තිබු අතර ඊට සමගාමීව මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උපකුලපතිවරයෙකු වන මහාචාර්ය පී.ඒ.ද.සිල්වා මහතා විසින් රචිත “The Last Apple” විද්‍යා ප්‍රබන්ධය එලි දැක්වීම පසුගියදා ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේදී සිදුකෙරිණි.

ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් මහතාට උපහාරයක් ලෙස මෙම “The Last Apple” විද්‍යා ප්‍රබන්ධය එලි දැක්වීම  මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ පළමු උපකුලපති මහාචාර්ය උපාලි කුරුප්පු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ විද්වතුන් රැසකගේ සහභාගීතත්වයෙන් සිදුවිය.