ලෝක විද්‍යා දින සහ ජාතික විද්‍යා සතිය සැමරුම් පා ගමන-2017

විද්‍යා,තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය ලෝක විද්‍යා දිනය සහ ජාතික විද්‍යා සතිය “ගෝලීය අවබෝධය සඳහා විද්‍යාව” ලෙස නම්කර සැමරුම් වැඩසටහන් රැසක් පැවැත්වූ අතර ඒ නිමිත්තෙන් සංවිධානය කළ පා ගමනක් 2017.11.11 දින කොළඹ 07 කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය ඉදිරිපිට සිට විහාරමහාදේවි උද්‍යානය දක්වා පැවැත්විණි.

විද්‍යා,තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය ගරු සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමාගේ සහ විද්‍යා,තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති  එම පාගමන සඳහා අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති ආයතන නියෝජනය කරමින් ප්‍රදර්ශන රථ පෙළක් සහ නිලධාරීන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්විය.එම පා ගමනේ දසුන් කිහිපයක් මෙහි දැක්වේ.