වෙසක් ධර්ම දේශනය දා..

ආතර් සී ක්ලාක් ශ්‍රිමතාණන් ගේ 9 වන ගුණානුස්මරණය නිමිත්තෙන් හා සම්බුදු තෙමගුල නිමිත්තෙන් සුමදුර ධර්ම දේශණයක්, ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ දී පසුගියදා පැවැත්විනි.

ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සුභ සාධක සමිතිය මගින් සංවිධානය කල මෙම ධර්ම දේශණය කළුතර කල්‍යාණ ධර්මාශ්‍රමාධිපති පානදුරේ ධම්මානන්ද හිමියන් විසින් පැවැත්වූ අතර මේ සඳහා ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඉංජිනේරු සනත් පනාවැන්නගේ මහතා ඇතුළු සේවක මහත්ම මහත්මීන් සහභාගී වීය.